Duurzaamheid en investeren

Onze uitgangspunten

 • De gemeente gaat veel meer investeren in nieuwe taken voor de jeugdzorg en ouderenzorg.
 • Meer financiële steun is er voor initiatieven en samenwerkingsverbanden van inwoners en voorzieningen die Hareners gezamenlijk in stand houden voor de leefbaarheid. Voorbeelden zijn dorpshuizen, buurtverenigingen, de Culturele Raad, de Buurtbox en het zwembad.
 • De gemeente besteedt minder geld aan gebouwen en infrastructuur.
 • Zorgvuldig omgaan met mens en woonomgeving is de basis voor besluiten en activiteiten van de gemeente.
 • Onze dorpen liggen in netwerken van natuurgebieden en landschappen die extra aandacht nodig hebben.

Onze speerpunten

Onze uitgangspunten komen terug in een verkiezingsprogramma en in een paar speerpunten. Die willen we echt voor elkaar zien te krijgen in de komende jaren.

 1. De gemeente biedt ruimhartige ondersteuning van inwoners met een minimuminkomen, met gerichte aanvullende inkomensregelingen en betaalbare kinderopvang. Meedoen aan sport en maatschappelijke activiteiten blijft betaalbaar voor gezinnen met kleine inkomens.
 2. Jeugd en jongeren krijgen kansen om zelf initiatieven te nemen voor bijvoorbeeld sport- en ontmoetingsplekken. We ondersteunen ze bij de realisatie van hun ideeën.
 3. Ouderen en kwetsbare groepen houden maximale invloed op de zorg die nodig hebben. Het persoonsgebonden budget blijft beschikbaar, ook in voorzieningen van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
 4. Beginspraak: inwoners kunnen al in een heel vroeg stadium meepraten over belangrijke beslissingen in de gemeente en hebben dan ook daadwerkelijk invloed. De gemeente bepaalt niet meer als enige wat er in de dorpen gebeurt.
 5. Kleinschalige energiecoöperaties stimuleren en ondersteunen we. Zo kunnen meer mensen hun eigen energie gaan opwekken.
 6. In bedrijvenpark Nescio staan duurzaamheid van de fysieke omgeving en de bedrijvigheid centraal. De gemeente benadert actief bedrijven in de duurzame sector voor vestiging.
 7. Oude gebouwen worden hergebruikt en eventueel voor andere doelen geschikt gemaakt.