Persoonsgebonden budget

Zorg en samenleving

Zorg- en welzijnsbeleid voor jongeren en ouderen wordt opgepakt in sociale wijkteams: dichtbij de mensen, niet bureaucratisch, zonder drempel meteen aan de slag, steun bij en voor eigen initiatief. Jongeren worden gestimuleerd hun kansen te grijpen en dromen waar te maken. De levenservaring en kennis van ouderen willen we gebruiken in de locale samenleving, voorzieningen en activiteiten richten we niet alleen in voor ouderen, maar ook voor andere doelgroepen.

  • In onze gemeente blijft het persoonsgebonden budget bestaan!
  • Mensen met een beperking of ziekte krijgen zorg zodat ze aan de samenleving kunnen blijven meedoen of thuis kunnen blijven wonen.
  • Voorzieningen zijn gericht op blijvend kunnen meedoen en het behoud van eigen regie.
  • Professionals worden niet vervangen door vrijwilligers,voordat is aangetoond dat dit zonder schade kan.
  • Vrijwlligers worden actief ondersteund door de gemeente.
  • Mantelzorgers worden zelf ondersteund en ontzorgd.
  • Zorgboerderij Mikkelhorst verdient steun van de gemeente.