Zorg en samenleving

  • In onze gemeente blijft het persoonsgebonden budget bestaan!
  • Mensen met een beperking of ziekte krijgen zorg zodat ze aan de samenleving kunnen blijven meedoen of thuis kunnen blijven wonen. Zorg heeft een doel!