Uitkeringen

Alle burgers in Haren kunnen meedoen in de samenleving. Niemand mag buiten de boot vallen, de gemeente ondersteunt daarom minima. De gemeente voert een actief beleid om mensen aan het werk te helpen, strafmaatregelen helpen niet, steunen en stimuleren wel.

  • Stages en vrijwilligerswerk worden gestimuleerd in samenwerking met lokale ondernemers.
  • Werkzoekenden werken niet langdurig met behoud van uitkering. Wie werkt verdient een fatsoenlijk salaris.
  • Mensen met een lichamelijke beperking kunnen in principe overal aan het werk en vervoer is geregeld. Het is hun recht om zelfstandig en in eigen regie te kunnen werken.
  • Mensen krijgen hulp bij de aanvraag van aanvullende inkomensvoorzieningen.
  • Informatie is beschikbaar via de gemeentelijke website, folders en het lokaal loket.
  • Bij aanvragen voor een uitkering wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van de aanvrager.
  • Bijstand is een recht, geen beloning voor een tegenprestatie: het doen van vrijwilligerswerk en dergelijke wordt niet verplicht maar wel aangemoedigd.
  • De sanctiemogelijkheden in de (nieuwe) wetgeving worden beperkt gebruikt.
  • De sociale dienst benadert actief klanten en werkt oplossingsgericht en ondersteunend.