Sociale woningbouw

Haren is er ook voor mensen met een smalle beurs. Zij hebben recht op betaalbare huisvesting en een lage energierekening.

  • Bestaande sociale huurwoningen blijven beschikbaar voor de doelgroepen.
  • Nieuwe projecten voor sociale huurwoningen stimuleren we door gemeentelijke korting op grondprijzen en ontwikkelingkosten. De gemeente kan zelf het voortouw voor sociale woningbouw nemen naar het voorbeeld van Assen.
  • Met woningcorporaties komen afspraken over aanpassing van woningen zodat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen.
  • Met woningvorporaties maken we afspraken over het verduurzamen van de woningvoorraad.
  • Het aantal woningen voor sociale huur blijft op peil.
  • Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) worden zo spoedig mogeljk aan een woning geholpen.