foto Duinweg Noordlaren
(c) Hans Sietsma

Natuur

Haren moet groen blijven, natuur wordt beschermd en is uitgangspunt bij ruimtelijke projecten, geen hinderpaal.

  • We ondersteunen bewoners die natuur in hun straat de ruimte willen geven en voortuinen beplanten. Onkruid pakken we milieuvriendelijk aan.
  • Ecologisch beheer van parken, bermen en oevers is de standaard.
  • De aanleg van gescheiden riolering voor afvalwater en regenwater is de inzet bij nieuwe projecten en renovatie van bestaande systemen.
  • Voor de bedrijfsmatige ontwikkeling van het gebied in de Vork is serieuze compensatie van natuur een voorwaarde.
  • Natuurgebieden worden zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Zo krijgen dieren en planten meer kansen.
  • De toename van paardenbakken in het buitengebied wordt gestopt.
  • De natuurlijke ontwikkelig van het gebied rond het Schalakenbos wordt gestimuleerd.