Extra aandacht voor de jeugd

Jeugd en onderwijs

Kinderen en jongeren in Haren verdienen een onbezorgde jeugd. met steun als het even niet lukt, voor ouders, voor de jongere zelf. En met goede voorzieningen als dat nodig is - ook voor langere tijd. De gemeente gaat niet op de stoel van hulpverleners zitten.

  • Voor het Huttenbouwdorp in de zomervakantie willen we een vaste standplaats.
  • Speelplekken voor kinderen geven we een meer natuurlijke en avontuurlijk inrichting.
  • Jeugd en jongeren nodigen we uit om zelf plannen te bedenken voor sport- en ontmoetingsplekken. Voor de uitvoering is geld en ondersteuning beschikbaar.
  • De gemeentelijke regie voor de jeugdzorg vertaalt zich in minder bureaucratie en sneller reageren en organiseren en samenwerking met maatschappelijke organisaties in de wijk.
  • Met lokale ondernemers maken we afspraken over leer-werktrajecten voor jongeren.
  • Er komen meer stageplekken voor jongeren met een uitkering. Ondernemers, de gemeente en beroepsopleidingen slaan hiervoor de handen ineen.
  • Het Centrum voor Jeugd en Gezin doet meer aan actieve promotie op scholen, in buurt- en dorpshuizen en in het Clockhuys. De samenwerking met zorgadviesteams wordt versterkt.
  • Onderwijs, kinderopvang, welzijn, zorg en sport komen onder één dak waar dat kan.
  • Schoolverzuim pakken we actief en tijdig aan en is gericht op ondersteuning en preventie.
  • Voor jongeren die niet naar school gaan organiseren we passend onderwijs en zorg in overleg met de ouders en het netwerk van de jongere.