Gemeentelijke herindeling

Dit schreven wij voor de verkiezingen...

In de afgelopen tijd hebben wij als GroenLinks op verschillende manieren informatie gebracht en gehaald: gesprekken met het comité uitstel, een ledenavond, een fractiespecial, een eigen enquête en gesprekken met eventuele fusiepartners en natuurlijk met inwoners van Haren hebben ons veel informatie gegeven. Wij vinden dat het gesprek nog niet voldoende gevoerd is. Daarom wil GroenLinks een referendum over het voorlopige besluit van de gemeenteraad om aan te sluiten bij de gemeenten Groningen en Ten Boer. Wij willen in gesprek met de burgers. Met elkaar spreken is beter dan alleen maar stemmen. Maar stemmen is wel het minimum. Daarom is er door onze invloed nu een referendum uitgeschreven.

Wij kiezen voor herindelen met Groningen en Ten Boer

  • Een stevige gemeente is noodzakelijk is om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen.

  • Jeugdzorg, verantwoordelijkheid voor WAJONG-ers, meer taken uit de AWBZ en in de WMO, het wordt wel een beetje veel. Het vraagt om specialistische kennis.

  • De gemeente moet zelf die verantwoordelijkheid oppakken. We willen een gemeente die zelf is aan te spreken op wat goed en fout gaat. Niet de boel uitbesteden aan een ondemocratisch samenwerkingsverband.

  • Groningen, Ten Boer en Haren zullen naast de stad een stuk of 15 dorpen hebben, grotere en kleinere. Er zal een dorpenbeleid moeten komen dat dorpen veel eigen ruimte geeft om hun eigen boontjes te doppen. Met een stevige kern in de stad kan dat ook.

  • Groningen heeft een stevig ecologisch en duurzaamheids-beleid, met veel eigen kennis in huis.

​Hoe verder?

De uitslag van het referendum wordt uiteraard gerespecteerd, ongeacht onze eigen voorkeur voor Groningen en Ten Boer!

We willen echt werk maken van 'samen beslissen': dorps- en buurtverenigingen moeten meer invloed krijgen op hoe het er aan toe gaat in hun eigen wijk of dorp. Eigen plannen en oplossingen moeten als eerste een kans krijgen. Zonder een gemeente die meteen roept dat ze een beter idee heeft. Het is nu de tijd om aan te geven wat belangrijk is en om zelf te kiezen voor de toekomst van Haren. Wat GroenLinks betreft is die keuze helder, maar we gaan graag het gesprek aan!