Beginspraak
priges_m (Marion Priglinger), rgbstock.com

Een nieuwe gemeente

GroenLinks Haren vindt de deelname van burgers aan de samenleving belangrijk. Zonder vrijwilligers en de mensen die werken in onze dorpen zou onze samenleving niet draaien. De inwoners moeten daarom betrokken worden bij de uitdagingen die de gemeente voorstaan: de bezuinigingen, het behouden van voorzieningen, de nieuwe verantwoordleijkheden in de jeugdzorg en de WMO, inzake werk- en inkomen en vergrijzing. De rol van de overheid wordt steeds bescheidener en dat is goed. In plaats van burgers te steunen bij hun eigen plannen lopen we te vaak in de weg. Dat moet anders. Niet eens omdat het goedkoper is, maar omdat het beter is burgers te steunen in hun eigen wensen.

  • Inwoners kunnen tijdig meepraten over belangrijke beslissingen in de gemeente en hebben dan ook daadwerkelijk invloed: beginspraak.

  • De gemeente voert een actiever communicatiebeleid: om mee te kunnen praten en initiatief te nemen moeten stukken en besluiten gemakkelijk zijn te raadplegen.

  • De gemeente wordt steeds meer een faciliterende gemeente in plaats van een ‘alles zelf bedenkende gemeente’. Inwoners die iets willen op duurzaam gebied, vinden in GroenLinks een natuurlijke bondgenoot.