Duurzaam bouwen en schone energie

 • Duurzaam bouwen bevorderen we: warmte/koude opslag, collectieve energieopwekking, hogere isolatienormen, oriëntatie van gebouwen.

 • Inwoners en ondernemers krijgen informatie en hulp voor energiebesparende maatregelen.

 • Alle gemeentelijke gebouwen en scholen worden energieneutraal.

 • In onze gemeente worden betaalbare en energiezuinige woningen de standaard.

 • We willen een totaalvisie voor verkeer, natuur, recreatie en duurzame energie in Haren Noord.

 • De straatverlichting wordt energiezuinig uitgevoerd.

 • De oprichting van lokale energiecoöperatie(s) stimuleren we.

 • In de gemeente Haren winnen we geen schaliegas.

 • Bij de nieuwbouwwijk in Haren-Noord wordt een recreatiegebied ingericht.

 • Oude en leegstaande gebouwen geven we een nieuwe bestemming. Het Biologisch Centrum biedt mensen mogelijkheden voor wonen, kunst en ondernemen.

 • De gemeente is soepel in het aanpassen van bestemmingsplannen voor het realiseren van bijzondere en collectieve bouwprojecten voor ouderen en jongeren.