Armoede - kind

Armoede en participatie

Iedereen moet kunnen meedoen. Meedoen op school, op je werk, in de buurt. Meedoen met hobby's en clubs. Meedoen met cultuur. Geld mag geen belemmering zijn. er is ook in Haren sprake van armoede. De gemeente moet gezinnen in armoede opsporen en helpen.

  • Geef kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid om lid te worden van een vereniging en zorg voor leermateriaal, zoals een computer thuis.
  • Inwoners met een minimuminkomen kunnen rekenen op gerichte en aanvullende inkomensondersteuning en betaalbare kinderopvang.
  • Zorg voor eenvoudige aanvraagprocedure voor inkomensondersteuning met één formulier voor alle regelingen.
  • De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de langdurigheidstoeslag worden automatisch verlengd zolang de aanvrager nog in de bijstand zit.
  • Wijs huishoudens met een minimuminkomen op landelijke inkomensregelingen en bied hulp bij het aanvragen daarvan.
  • Garandeer toegang tot schuldhulpverlening. Mensen met schulden worden altijd geholpen. Zorg voor een goede informatie via website, folders en hulpverleners en signaleer samen met onder andere woningcorporaties en zorgverzekeraars tijdig wanneer mensen in de schulden dreigen te raken.
  • Een lokaal samenwerkingsverband van hulpverleners, vrijwilligersorganisaties en de gemeente maakt met ingang van 2014 actief werk van signalering van armoede in de dorpen. Met bewoners wordt persoonlijk contact gelegd, vooral wanneer ze behoren tot kwetsbare groepen.
  • Bezuinigingen gaan vaak ten koste van mensen die al in armoede leven. Bezuinigingen worden daarom apart getoetst op stapelingseffecten.
  • De gemeente Haren sluit zich aan bij de Stichting Urgente Noden Groningen, de Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds. Aanvragen voor hulp in nood en voor specifieke zaken zijn dan kansrijker.
  • De voedselbank, kledingbank en andere maatschappelijke initiatieven die zich bezig houden met armoedebestrijding krijgen ondersteuning, waar nodig financieel.