Armoede

  • Geef kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid om lid te worden van een vereniging en zorg voor leermateriaal, zoals een computer thuis.
  • Inwoners met een minimuminkomen kunnen rekenen op gerichte en aanvullende inkomensondersteuning en betaalbare kinderopvang.
  • Zorg voor eenvoudige aanvraagprocedure voor inkomensondersteuning met één formulier voor alle regelingen.
  • De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de langdurigheidstoeslag worden automatisch verlengd zolang de aanvrager nog in de bijstand zit.
  • Wijs huishoudens met een minimuminkomen op landelijke inkomensregelingen en bied hulp bij het aanvragen daarvan.
  • Garandeer toegang tot schuldhulpverlening. Mensen met schulden worden altijd geholpen. Zorg voor een goede informatie via website, folders en hulpverleners en signaleer samen met onder andere woningcorporaties en zorgverzekeraars tijdig wanneer mensen in de schulden dreigen te raken.