Standpunten

Standpunten

Werk, inkomen en lokale economie

Alle burgers in Haren kunnen meedoen in de samenleving. Niemand mag buiten de boot vallen, de gemeente ondersteunt daarom minima. Energiebesparing, duurzame energieproductie en mobiliteit leveren nieuwe banen op! Armoede is vaak niet zichtbaar, maar steeds meer inwoners (en werkende armen) hebben er jarenlang mee te maken. Dat moet veranderen!

Een nieuwe gemeente

GroenLinks Haren vindt de deelname van burgers aan de samenleving belangrijk. Zonder vrijwilligers en de mensen die werken in onze dorpen zou onze samenleving niet draaien. De inwoners moeten daarom betrokken worden bij de uitdagingen die de gemeente voorstaan: de bezuinigingen, het behouden van voorzieningen, de nieuwe verantwoordleijkheden in de jeugdzorg en de WMO, inzake werk- en inkomen en vergrijzing.  De rol van de overheid wordt steeds bescheidener en dat is goed. In plaats van burgers te steunen bij hun eigen plannen lopen we te vaak in de weg. Dat moet anders. Niet eens omdat het goedkoper is, maar omdat het beter is burgers te steunen in hun eigen wensen.

Duurzaamheid en natuur

Voor inwoners van Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen willen we een gezonde woonomgeving: schoon, groen, heel en veilig. Natuur in en rond de gemeente krijgt een centrale rol en extra aandacht. In Haren-Noord is na de realisatie van woningbouw in de deelgebieden 5 en 6 het bouwen klaar.

 

Zorg en welzijn

Zorg- en welzijnsbeleid voor jongeren en ouderen wordt opgepakt in sociale wijkteams: dichtbij de mensen, niet bureaucratisch, zonder drempel meteen aan de slag, steun bij en voor eigen initiatief. Jongeren worden gestimuleerd hun kansen te grijpen en dromen waar te maken. De levenservaring en kennis van ouderen willen we gebruiken in de locale samenleving, voorzieningen en activiteiten richten we niet alleen in voor ouderen, maar ook voor andere doelgroepen. Ouderen staan dus midden in de samenleving!