Nieuws

Gemeentelijk armoedebeleid en Participatiefonds onder de loep

Op voorstel van GroenLinks namen de werkgroep Armoedesignalering in Haren en de adviesraad sociaal domein deze week deel aan een ronde tafelgesprek met de gemeenteraad.
In een brief aan de raadsleden heeft de werkgroep gepleit voor onder meer hogere bijdragen uit het fonds aan inwoners met een laag inkomen.

De betekenis van het Participatiefonds voor inwoners met een laag inkomen en het gemeentelijke armoedebeleid stonden centraal in het gesprek. Wie langdurig moet rondkomen van een klein inkomen heeft geld tekort om mee te doen aan bijvoorbeeld sportactiviteiten.

Lees verder

Zon!!

Wij hebben aan die aanmoediging de oproep gekoppeld om snel te onderzoeken wat de gemeente nog meer moet en kan doen om zonnepanelen op particuliere en gemeentelijke daken en erven te stimuleren. Misschien is er een rol voor de lokale coöperatie Duurzaam Haren als aanjager. Zíj willen wel. Wij willen graag dat de gemeente óók actiever wordt. De transitie gaat nu eenmaal niet vanzelf.

Lees verder

Verpaarding, verwildering of vergroening?

foto Duinweg Noordlaren

De gemeente weigert het eigen bestemmingsplan voor het buitengebied te handhaven. In één geval gaat het om illegale paardenbakken in de omgeving van het Noordlaarderbos. In een ander geval om verwildering van een gebied dat volgens het bestemmingsplan open moet blijven. Ondertussen blijft bespreking van het nieuwe bestemmingsplan in de raad uit. Er is onvoldoende tijd om te handhaven. Er is ook onvoldoende tijd om het bestemmingsplan af te ronden.

Lees verder

College Haren wil ja/ja-sticker voor reclamedrukwerk (nog) niet invoeren

Na vragen van GroenLinks blijkt dat de gemeente Haren vooralsnog niet overstapt op de ja/ja-sticker voor inwoners die reclamedrukwerk in de bus willen. De kosten voor de invoering wegen zwaar voor het college van B&W in Haren. Amsterdam voert de ja/ja-sticker in per 1 januari 2018 om de hoeveelheid afval in de gemeente te verminderen en papier te besparen.

 

Lees verder