Nieuws

Succes voor Rieshoek bij jaarafsluiting

In de laatste vergadering van het seizoen was er eindelijk succes voor de Rieshoek in Noordlaren. De raad steunde unaniem een besluit voor verkoop van de school aan Stichting de Rieshoek en wel 'in goede staat van onderhoud'. Applaus op de tribune en later het gejuich op de gang waren de duidelijke respons. Verder kwamen de jaarstukken voorbij, inclusief de - waarschijnlijk - laatste perspectiefnota met een vooruitblik op de financiën voor 2019 en verder. Omdat er weer ruim geld over is regende het voorstellen voor nieuwe bestemmingen en terugdraaien van bezuinigingen.

Lees verder

Dit transferium De Punt - geen goed idee

schets huidge en nieuwe situatie

Mede op aandringen van de fractie van GroenLinks heeft het college van Haren een kritische reactie geschreven op het plan voor een transferium bij De Punt. Er lijkt geen noodzaak te zijn voor dit transferium. Het transferium van Haren staat nooit vol. Om een transferium bij De Punt te realiseren zou de op- en afritstructuur van de A28 moeten worden verruimd, wat ten koste gaat van de aangrenzende natuur van het Nationaal Park Drentsche Aa.Wij zijn uiteraard blij met de kritische reactie van ons college.

Lees verder

De Rieshoek - nu doorpakken

foto Huiskamer Leff

Een ruime meerderheid van de raad steunde een motie van VVD, PvdA, CU en GroenLinks om de besluitvorming over de Rieshoek nu snel af te ronden. Het college wilde graag meer tijd om een en ander juridisch en boekhoudkundig nader uit te zoeken, maar de raad vond dat het lang genoeg heeft geduurd. De Rieshoek heeft van veel fianciers toezeggingen gekregen. Maar alles op voorwaarde dat de gemeente ook meedoet. We willen niet het risico lopen dat anderen zich terugtrekken, omdat de gemeente te traag is. De motie kreeg behalve van de indieners ook steun van D66.

Lees verder

Kansen voor Groen

Fotot DHE 5,6 - Harener Holt

Update: De voltallige raad steunde het initiatefvoorstel afgelopen maandag 28 mei

GroenLinks deed het voorstel om bij grote ingrepen in de openbare ruimte eerst goed de natuurwaarden in kaart te brengen en plannen daarop zo mogelijk aan te passen. Dat initiatiefvoorstel lijkt brede steun te krjigen in de gemeenteraad. Dat bleek afgelopen maandag in de commissievergadering. Ook het college gaat in grote lijnen akkoord met het voorstel.

Lees verder

Hoe staat het met de brandweerzorg?

GroenLinks stelde vragen over de besluitvorming over de brandweerkazerne. De discussie hierover duurt veel te lang. Het is inmiddels duidellijk dat een mogelijke nieuwe kazerne in het zuiden van de stad Groningen voor Haren onvoldoende zekerheid biedt dat de brandweer op tijd bij een calamiteit in Haren is. Wij dringen erop aan nu vaart te maken en met de stad in overleg te gaan over het weer oppakken van de nieuwbouw van de kazerne.

Lees verder