Nieuws

Drone boven woonwijk

 

Eind april vloog er op zo'n 40 meter hoogte een drone boven woningen aan de Oosterweg en Kromme Elleboog in Haren.

Als gemeenteraadsfractie hebben we het college van B&W vragen gesteld over het vliegen met een drone boven het grondgebied van de gemeente Haren.

Lees verder

Gasloos bouwen

De gemeenteraad heeft besloten dat nieuwbouw van woningen, kantoren, bedrijven voortaan zonder een gasaansluiting moet plaatsvinden. Ook wil de raad dat er een plan wordt gemaakt om een bestaande wijk van Haren 'van het gas af’ te krijgen. Het college moet daarvoor een plan maken. Het besluit was een initiatief van de GroenLinks fractie.

Lees verder

Steun voor de Rieshoek

Activiteitenbord Rieshoek

Op initiatief van GroenLinks gaf de hele gemeenteraad meer tijd aan de vrijwilligers van de Rieshoek in Noordlaren om hun plannen uit te werken. Tijdens een werkbezoek van de raad bleek dat het er bruist van de activiteit. Om het pand - de voormalige school De Rieshoek - te kunnen kopen hebben ze wat meer tijd nodig dan het college had afgesproken. De gemeenteraad steunde unaniem een motie die pleitte voor meer tijd.

Lees verder

Heeft bestemming 'Groen' nog wel waarde?

De gemeente Haren werkt actief mee aan het kappen van bomen in een groenstrook waar kappen en rooien van bomen niet is toegestaan. In 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Waardeel in Glimmen (lokaal bekend als ‘Garage Deen’) vastgesteld. Daarbij is op verzoek van omwonenden een strook groen tussen bestaande woningen en de nieuwbouw een extra beschermde status gegeven. Je mag er niets kappen of rooien. Alleen ‘onderhoud’ is toegestaan. Toch wordt er nu flink huisgehouden in deze groenstrook.

Lees verder

Ledenbijeenkomst Haren duurzame energie

Op 27 februari organiseert de fractie GroenLinks Haren een bijeenkomst over duurzame energie. Coöperatie Duurzaam Haren komt vertellen over de projecten die zij als coöperatie onder handen hebben en welke plannen er allemaal klaar liggen. Roelof Lanting komt vertellen over zijn ervaringen met het oprichten van een zonnepark in Zuidbroek: sunbrouck. Tot slot doet de fractie verslag van de wederwaardigheden in de gemeenteraad van Haren.

Open voor alle leden van de afdeling Groningen en belangstellenden. Plaats van handeling is de Mikkelhorst. We beginnen om 20.00 uur.

Lees verder