Nieuws

Geen hogere vergoedingen uit Harense participatiefonds in 2018

GroenLinks en andere partijen hebben zich zonder succes sterk gemaakt voor hogere vergoedingen uit het participatiefonds Haren. Dit fonds is er voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Zij kunnen een vergoeding krijgen van kosten voor sociale, sportieve en culturele activiteiten zodat zij meer mee kunnen doen in de samenleving.

Lees verder

Oproep: Wie verdient het Groene Lintje 2018?

Op 10 oktober (Dag van de Duurzaamheid) willen de drie fracties van GroenLinks elk een Groen Lintje uitreiken. In elk van de huidige gemeenten één. Een Groen Lintje is een blijk van waardering voor mensen of groeperingen die zich inzetten voor veranderingen op het gebied van duurzaamheid.

Lees verder

GroenLinks Groningen gaat verder

Ons verkiezingsprogramma voor de nieuwe Gemeente Groningen is vastgesteld: “GroenLinks gaat verder”. In dit programma presenteren we onze ambities voor de nieuwe gemeente.
 

Lees verder

Wijkteams van start

Heb jij zin om de komende campagneperiode af en toe op een doordeweekse avond Huis-aan-Huis te gaan in je eigen buurt? Sluit je dan aan bij een wijk- of dorpsteam!

Lees verder

Herindeling gaat door

Herindeleing plaatje

De Eerste Kamer heeft gisteren - 10 juli - besloten dat de herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer doorgaat. Per 1 januari gaan we samen verder als gemeente Groningen. Na een lange periode van onzejkerheid en onderlinge onenigheid komt het er nu op aan in de korte tijd die ons nog rest  de belangen van Haren goed te borgen. En - net zo belangrijk - om dat samen te doen, ook met de tegenstanders van de herindeling. Hun zorgen zijn na dit besluit niet ineens verdwenen, en verdienen gehoord te worden, ook in het grotere geheel.

Lees verder