Nieuws

Stop met schaliegas

Gas- en oliebedrijven willen er in Europa mee aan de slag: schaliegas. Tegen de wens van buurtbewoners in, die vrezen voor de effecten op hun gezondheid en de natuur. Ook in Nederland strijden lokale actiegroepen tegen schaliegasboringen. Vijfenvijftig hoogleraren hebben zich inmiddels uitgesproken tegen de winning van schaliegas in Nederland. Milieudefensie is een handtekeningenactie in de vorm van digitale petitie begonnen tegen schaliegas. Teken de petitie op http://www.milieudefensie.nl/schaliegas/petitie

Lees verder

Uitslag enquête herindeling

GroenLinks Haren sluit de enquête over de gemeentelijke herindeling af. De resultaten leveren een aardig beeld op van de verschillende meningen binnen de Harense bevolking. Kort samengevat: het goede behouden, samenwerking is nodig en zelfstandigheid is geen must.

Lees verder

Enquête herindeling afgesloten

Het rapport over de gemeentelijke herindeling maakt de discussie over de zelfstandigheid van de gemeente Haren actuelere dan ooit: blijft Haren zelfstandig of gaan we samen met Groningen. Er zijn ook alternatieven: ambtelijke samenwerking in plaats van fuseren. Of samengaan of-werken met een andere gemeente. GroenLinks wil graag dat de gemeente in gesprek gaat met de bevolking hierover. Om een eerste indruk te krijgen heeft de afdeling GroenLinks Haren een enquête uitgevoerd via deze website. De enquête is nog open, zie onder 'Lees meer'. Op deze website verschijnt binnenkort de uitslag van de enquête.

Lees verder

GroenLinks Haren peilt meningen over herindeling

De komende tijd zal veel worden gesproken over de zelfstandigheid van de gemeente Haren. Er zijn veel mogelijkheden om tot samenwerking met andere gemeenten te komen. GroenLinks Haren vraagt zich af wat de inwoners van Haren belangrijk vinden. Welke argumenten hebben zij? Via een internetpeiling kan iedere inwoner zijn of haar mening geven. Eind juni maken we de balans op. Vul hem in, het kost maar een paar minuten.

Lees verder

Fractie zorgt voor bijstelling plannen DHE

GroenLinks heeft een stevige verbetering van de bestemmingsplannen voor Haren Noord (DHE 5 en 6) bereikt. Na een langdurige vergadering van de gemeenteraad op 27 mei zijn deze plannen uiteindelijk vastgesteld. Belangrijke thema’s voor ons zijn: duurzaam, groen, sociaal en verkeersveilig. De moties die de GroenLinks fractie hierover indiende zijn allemaal aangenomen. De plannen worden daarmee in ieder geval een stukje groener en socialer geworden.

Lees verder

Garanties voor Groen, Sociaal en Duurzaam Haren-Noord.

GroenLinks Haren wil garanties voor Groen, Sociaal en Duurzaam in bouwplan Haren-Noord. Wij willen harde afspraken met de projectontwikkelaars over duurzaam bouwen. De geplande sociale woningbouw moet echt gerealiseerd worden, anders kan er daar voorlopig niet gebouwd worden. We willen adequate verkeersmaatregelen, zowel voor bouwverkeer als voor veilige fietsroutes. En we willen nieuwe recreatieve routes en een uitbreiding van groen uitloopgebied.

Lees verder