Nieuws

Dilgt Hemmen Essen: kiezen tussen groen en geld?

GroenLinks Haren kiest voor verantwoorde bouw in Haren-Noord. We zoeken naar een afgewogen oordeel dat recht doet aan de vragen die er te stellen zijn over het gebied Dilgt Hemmen Essen. Op het gebied van verkeer willen we niet de emotie maar de feiten voorrang geven. Wat is nu werkelijk de piekbelasting en wat is in cijfers de invloed van het Zernike college en andere ontwikkelingen? Wij willen inzetten op duurzaamheid en kijken daarbij ook weer naar warmte-koude opslag. Het is eeuwig zonde om hier niets mee te doen! Maar ook het groen, de waterhuishouding en ecologie zijn voor ons van groot belang. En sociale woningbouw willen we niet achteraan in het plan wegmoffelen.

Lees verder

Geen burgemeester, wel grote uitdagingen

Na de heftige gebeurtenissen op 21 september jl. had de gemeenteraadsfractie van GroenLinks Haren gehoopt een lange, bewogen periode af te kunnen sluiten. Niets is minder waar. Burgemeester Bats is vanaf 1 april niet meer onze burgemeester. Deze beslissing van hem respecteren we, maar betreuren we ten zeerste. Het is uitermate jammer dat een zo goede bestuurder die voor Haren belangrijke zaken had kunnen doen, nu niet meer in beeld is. Het Harense hart van de burgemeester was ons duidelijk geworden, maar we kunnen daar geen gebruik meer van maken.

Lees verder

GroenLinks Haren in college met VVD, PvdA en ChristenUnie

GroenLinks Haren maakt deel uit van de coalitie met VVD, PvdA en ChristenUnie. De coalitie is op basis van vertrouwen en in open samenwerking tot stand gekomen. Samenwerking, overleg, geen dubbele agenda’s, elkaar versterken en gunnen zijn begrippen die de basis vormen voor stabiele samenwerking.

Lees verder

Dag van de duurzaamheid

Op 10 oktober viert het klimaatinitiatief 10:10 haar hoogtepunt met een grote landelijke actiedag. 10:10 The Energy Challenge daagt heel Nederland uit. In Haren organiseren wij dan een workshop. Onze vraag is: Wat doen wij? Je kunt op allerlei manieren concreet met duurzaamheid aan de slag, als persoon, als gezin, als school, als bedrijf of als lokale gemeenschap.

Lees verder

Bestuurscrisis: GroenLinks Haren kiest eigen koers

GroenLinks kiest in de bestuurscrisis in Haren een eigen koers. Waar andere partijen zelfs nu nog - na het verschijnen van het rapport van informateur Baas - kiezen voor stilzwijgen of wijzen naar 'de anderen' willen wij ons niet laten dwingen tot keuzes voor 'oude' of voor 'nieuwe' politiek. GroenLinks wil vanuit de inhoud kiezen. Welk beleid is goed voor Haren.

Lees verder

Pagina's