Nieuws

Gezond, Groen en Gelukkig Groningen

Onderhandelaars en formateur

GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie presenteren het coalitieakkoord 2019-2022 voor de nieuwe Gemeente Groningen: Gezond, Groen, Gelukkig Groningen. Voor de coalitie is investeren in leefkwaliteit de rode draad. Met als resultaat mooiere wijken en dorpen met meer groen, ruimte voor sport en ontmoeting, en een betere gezondheid en minder armoede voor bewoners. De coalitie wil eigen regie en zeggenschap van bewoners vergroten en verbanden tussen organisaties op wijk- en buurtniveau versterken.

Lees verder

Afscheid van de gemeenteraad

Maandag 17 december nam de gemeenteraad van Haren afscheid. Afscheid van elkaar, van het college, van de Rekenkamer, commissieleden, bodes en de griffier.

Lees verder