Zorgen over lokaal sociaal beleid

Je zult maar een chronische ziekte hebben. Of je gezondheid laat te wensen over en je inkomen is laag.

Voor GroenLinks is het niet duidelijk geworden wat je dan de komende jaren kunt verwachten van het gemeentelijke sociale beleid. In de raadsvergadering van december kwamen we hierin niet verder met het college van B&W.

Dat maakt ons bezorgd. Ook al omdat we overzicht van het lokale sociale beleid op dit moment missen. We hebben geen inzicht gekregen in de ontwikkelingen in onze gemeente, zoals de situatie rond de regelingen voor minimahuishoudens.

Voor GroenLinks al met al genoeg redenen om niet in te stemmen met de beleidsnota sociaal domein. Liever hadden we gezien dat de gemeenteraad de nota terugstuurde naar het college van B&W voor een betere uitwerking van het sociale beleid.