Zon!!

Wij hebben aan die aanmoediging de oproep gekoppeld om snel te onderzoeken wat de gemeente nog meer moet en kan doen om zonnepanelen op particuliere en gemeentelijke daken en erven te stimuleren. Misschien is er een rol voor de lokale coöperatie Duurzaam Haren als aanjager. Zíj willen wel. Wij willen graag dat de gemeente óók actiever wordt. De transitie gaat nu eenmaal niet vanzelf.

Wij hebben aan die aanmoediging de oproep gekoppeld om snel te onderzoeken wat de gemeente nog meer moet en kan doen om zonnepanelen op particuliere en gemeentelijke daken en erven te stimuleren. Misschien is er een rol voor de lokale coöperatie Duurzaam Haren als aanjager. Zíj willen wel. Wij willen graag dat de gemeente óók actiever wordt. De transitie gaat nu eenmaal niet vanzelf.

Schone energie én zorgvuldig inpassen

Zonnepanelen roepen bij de één enthousiasme op vanwege het schone karakter ervan: geen CO2 uitstoot bij de productie van stroom is van groot belang voor het klimaat. Anderen maken zich terecht soms zorgen over aantasting van landschap en waardevolle gebouwen. De regels voor wat er wel en niet mag zijn daarom streng. Maar we moeten ook niet bang zijn om keuzen te maken vóór schone energie. Tenslotte staan we ook bouwen van woningen, bedrijven en nieuwe wegen toe. Zorgvuldig inpassen is geboden.

Daarom riep GroenLinks de raad ook op (een beetje) meer ruimte te maken voor maatwerk. Niet in het buitengebied, maar wel aan de randen van gebouwde gebieden. En aan de niet-zichtbare zijden van monumenten en beschermd dorpsgezicht. De wethouder steunde dat, waarna de meerderheid van de raad volgde. Niet op voorhand zeggen 'dit kan niet', maar juist kijken naar wat en hoe het wél kan!

Uitdaging

De uitdaging is groot. In Haren wordt 62,5 miljoen kilowattuur (kWh) aan stroom verbruikt. Een derde daarvan komt voor rekening van huishoudens. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt rond de drieduizend kWh, maar de verschillen zijn groot. De zonnepanelen die in Haren liggen wekken samen 2 miljoen kWh op, 3% van het totale verbruik.

We hebben dus nog een lange weg te gaan. Bijna 300.ooo panelen zouden nodig zijn. Daarvoor is genoeg dakoppervlak, maar zaken als bomen of een slecht dak of een monumentenstatus maken een schatting van 100.000 realistischer. Nu liggen er nog geen 10.000. Kortom: een mooie uitdaging. Op vele daken zijn zonnepanelen al rendabel te maken. Ook voor een particulier. We moeten dit samen oppakken!

Voor het restant van de stroombehoefte gaat de gemeente kijken naar grootschaliger oplossingen in de vorm van zonneparken. GroenLinks is blij dat we nu concrete stappen zetten.