foto Duinweg Noordlaren
Duinweg Noordlaren

Verpaarding, verwildering of vergroening?

De gemeente weigert het eigen bestemmingsplan voor het buitengebied te handhaven. In één geval gaat het om illegale paardenbakken in de omgeving van het Noordlaarderbos. In een ander geval om verwildering van een gebied dat volgens het bestemmingsplan open moet blijven. Ondertussen blijft bespreking van het nieuwe bestemmingsplan in de raad uit. Er is onvoldoende tijd om te handhaven. Er is ook onvoldoende tijd om het bestemmingsplan af te ronden.

Het nieuwe bestemmingplan voor het buitengebied is al heel lang onderweg. In 2013 stelde de gemeenteraad de kadernota hiervoor vast. Een goede nota, met mooie doelstellingen over bescherming van het landschap en de natuur. En waar mogelijk die waarden versterken. GroenLinks heeft deze nota gesteund. Het ontwerp bestemmingsplan is op 25 mei 2017 gepubliceerd (het voorontwerp was er in 2014 al, het proces heeft lang stilgelegen). Op vragen van GroenLinks waarom het zo lang duurt komt niet een echt bevredigend antwoord, zie de link aan het eind.

Verpaarding

In mei vorig jaar stelde het college aanvullend hierop de beleidsnota paardenbakken vast. Die nota stelt beperkende regels voor het (zogenaamd "aan huis")  houden van paarden. Paardeneigenaren hebben voor hun hobby vaak paardenbakken, tredmolens, schuurtjes om te schuilen, lichtmasten en dergelijke. Dat leidt tot verrommeling van het landschap. Oftewel met een knipoog 'verpaarding'. Dat willen we niet, GroenLinks steunt dat. Maar dan moet je dat beleid wel handhaven. De regels worden onderdeel van het nieuwe bestemmeingsplan, maar dat laat op zich wachten.

Na een handhavingsverzoek van een omwonende deed het college onderzoek en stuurde de eigenaar vervolgens een brief dat hij in overtreding was. Om in de volgende alinea te schrijven dat het college niet van plan is handhavend op te treden. GroenLinks heeft een klacht van een omwonende daarover in de gemeenteraad aangekaart. De Burgemeester erkende dat hij voor handhaving menskracht tekort komt.  Op ons voorstel bij de begroting om dan de handhavingscapaciteit uit te breiden reageerde het college (en de meerderheid van de raad) negatief: de spaarpot is belangrijker.

Verwildering

Een ander handhavingsverzoek gaat over een perceel dat een open zichtlijn moet zijn tussen het dal van de Drentse Aa en de Hondsrug (Rijsstraatweg). Zo staat het als beleid in het geldende bestemmingsplan, en ook in het nieuwe ontwerp-plan. Ook hierover is een handhavingsverzoek ingediend: het is allang niet meer open, het groeit dicht met bomen die inmiddels enkele meters hoog zijn. Het college constateert dat het niet verboden is je grond te laten verwilderen en doet niks. De stichting die om handhaving vroeg tekent bezwaar aan. Wij zijn benieuwd.

Het perceel ligt tegenover het Scharlakenhofgebied. Ook in dat gebied voert de gemeente het eigen beleid niet uit. De raad heeft al in 2014 vastgesteld dat niet alleen het Scharlakenbos waardevol is, maar ook de omliggende graslanden. En ook dat die de bestemming natuur zouden moeten krijgen. Het college heeft daar de afgelopen jarne niets aan gedfaan. En het onstateert nu dat dat ook lastig is, dat zou veel geld kosten en dat is er niet. Een voorstel van GroenLiks bij de begroting om dat geld vrij te maken haalde het niet.De beantwoording van vragen die wij erover stelden kun je aan het eind vinden.

GroenLinks vraagt zich af of het op deze manier wel zin heeft bestemmingsplannen vast te stellen. Het maken van officiële uitzonderingen op de regels die in een bestemmingsplan staan is in Haren toch al gewoner dan een vergunning weigeren. Maar ook nog weigeren te handhaven als er sprake is van duidelijke strijdigheid met het eigen beleid gaat erg ver. Wij houden het in de gaten. We zulen onderzoeken of het mogelijk is het versterken van het landschap en natuurwaarden meer afgedwongen kan worden in het komende bestemmingsplan. Suggesties zijn welkom.