Succes voor Rieshoek bij jaarafsluiting

In de laatste vergadering van het seizoen was er eindelijk succes voor de Rieshoek in Noordlaren. De raad steunde unaniem een besluit voor verkoop van de school aan Stichting de Rieshoek en wel 'in goede staat van onderhoud'. Applaus op de tribune en later het gejuich op de gang waren de duidelijke respons. Verder kwamen de jaarstukken voorbij, inclusief de - waarschijnlijk - laatste perspectiefnota met een vooruitblik op de financiën voor 2019 en verder. Omdat er weer ruim geld over is regende het voorstellen voor nieuwe bestemmingen en terugdraaien van bezuinigingen.

Rieshoek

Het gesprek tussen inwoners van Noordlaren en de gemeente duurt nu al zeker twee jaar. Het leek regelmatig op een gesprek tussen doven. Het is een prachtig burgerinitiatief om allerlei maatschappelijk activiteiten in één gebouw onder te brengen: kinderopvang, allerlei cursussen, dagopvang voor mensen met een beperking, een kapster die ook thuis kapt, etc. Je zou zeggen: de gemeente steunt dit voluit, want zo staat het in het collegeprogramma. Maar het college deed hardnekkig erg zuinigjes over een schappelijke verkoopprijs en over de regeltjes die in de weg zouden staan. Diverse malen moest de raad ingrijpen om het proces vlot te trekken. De laatste keer in mei. En ook nu nog lag er een te zuinig voorstel dat een rendabele exploitatie van de Rieshoek onmogelijk zou maken. De raad heeft er dus wat bijgedaan. Het gebouw moet in ‘goede staat van onderhoud’ (in plaats van ‘redelijk’) worden overgedragen en er is budget beschikbaar gesteld voor renovatie van het dak. Zie de links op deze pagina voor eerdere artikelen over de Rieshoek.

Jaarverslag

Over het jaarverslag was weinig discussie. Alleen GroenLinks was kritisch. Het verslag had namelijk ook de bedoeling om te dienen als de langverwachte evaluatie van het beleid in het Sociaal Domein: (jeugd-)zorg, WMO, bijstand, etc. Met veel voorbeelden gaf Barbara Snabilié aan dat dit verslag geen volwaardige evaluatie is. En vooral: dat we eigenlijk helemaal niet weten of het goed gaat. Na vier jaar aandringen van onze kant is de gemeente nog niet in staat daarover een fatsoenlijk verslag te geven. Het was voor ons reden om tegen vasstelling van het jaarverslag te stemmen.

Vooruitkijken

Er is vorig jaar een hoop geld overgebleven en dat zal ook dit jaar en de komende jaren weer gebeuren. Voor GroenLinks reden om drie voorstellen te doen:

  • Er moet meer geld naar landschapsbeheer, vooral te gebruiken voor onderhoud van houtwallen in de bebouwde kom en voor voorlichting en educatie over landschap.

  • De bezuiniging op Torion in het welzijnswerk moet worden teruggedraaid.

  • de Culturele Raad heeft een iets groter budget nodig, zodat ze ook in de toekomst hun werk als samenbinder van allerlei culturele activiteiten kunnen blijven uitvoeren.

Alle voorstellen werden met ruime meerderheden overgenomen.