Activiteitenbord Rieshoek
Activiteitenbord Rieshoek

Steun voor de Rieshoek

Op initiatief van GroenLinks gaf de hele gemeenteraad meer tijd aan de vrijwilligers van de Rieshoek in Noordlaren om hun plannen uit te werken. Tijdens een werkbezoek van de raad bleek dat het er bruist van de activiteit. Om het pand - de voormalige school De Rieshoek - te kunnen kopen hebben ze wat meer tijd nodig dan het college had afgesproken. De gemeenteraad steunde unaniem een motie die pleitte voor meer tijd.

De motie regelt ook dat de gemeente gaat kijken naar achterstallig onderhoud: de riolering functioneert niet goed, het dak lekt en er zit asbest in het gebouw. en er moeten goede afspraken komen over wat er wel en niet mag in het gebouw.

Stichting de Rieshoek wil er uitsluitend activiteiten en bedrijvigheid ontwikkelen die het dorp rechtstreeks ten goede komen. De gemeente wil er geen 'commerciële' activiteiten. Daartussen zit een grijs gebied waarover afspraken gemaakt moeten worden.

Bruisend centrum

Stichting De Rieshoek wil het gebouw exploiteren en verhuren aan allerlei mensen. Er zit een dagcafé waar mensen met een beperking werken, een kunstenaar doet er van alles met kinderen, een kapster heeft er een kapsalon, maar gaat ook naar mensen thuis die niet naar de Rieshoek kunnen komen, er zit een kinderopvang en nog veel meer. En natuurlijk wordt het gebouw gebruikt door schaatsers als het zo hard vriest dat de traditionele maraton verreden kan worden op de ijsbaan die achter de school ligt. Er zijn goede afspraken met De Hoeksteen, het door de gemeente gesubsidieerde dorpshuis, zodat er geen concuurentie van activiteiten optreedt.

Crowdfunding

Om de financiering van het pand en de noodzakeljke verbeteringen - zoals stevige isolatie, zonnepanelen, een moderne keuken - rond te krijgen loot er een crowdfundingactie.