Appeltje voor de dorst
Appeltje voor de dorst

Sociaal en duurzaam bezuinigen graag!

GroenLinks ziet de noodzaak voor een gezond financieel beleid. We hebben op te grote voet geleefd. Minder geld uitgeven is noodzaak. Maar dat willen we sociaal en duurzaam doen. De meerderheid van de raad beziet helaas alles door een financiële bril. Forse bezuinigingen dreigen op zorg en welzijn. Investeren in een duurzame toekomst voor onze kinderen wil de raad pas als we weer geld hebben.

Maandag 22 juni behandelde de gemeenteraad de voorjaarsnota. Dat is een overzicht van hoe de gemeente er financieel voorstaat vanaf nu tot over een jaar of vier. Er worden keuzen gemaakt waar nog geld voor is en waar bezuinigd wordt.

GroenLinks heeft gepleit voor minder bezuinigen op Torion. En we hebben meermalen en met nadruk gevraagd om een plan voor maatregelen hoe de gemeente de bezuiniging van 20% op het sociaal domein (jeugdzorg, WMO-ondersteuning, arbeids-reïntegratie) gaat opvangen. De raad koos in meerderheid voor bezuiningen op Torion en wil zelfs meer dan het college voorstelde. Niemand weet nog welke activiteiten daaronder zullen vallen, er is puur fiancieel gekeken. Ook voor de bezuiniging op het Sociaal domein heeft men nog geen ideeën, behalve dat het 'lastig' wordt.

GroenLinks heeft ook gepleit voor het werk maken van zonnepanelen boven de parkeerplaatsen aan het transferium. Het gebeurt overal, maar niet hier. De wethouder heeft meermalen toegezegd dat het er van gaat komen. Maar het lukt niet. GroenLinks wil dat er nu eindelijk stappen worden gezet.

De raad wou ons wel volgen in het nu eindelijk bespreken van een notitie over verzelfstandiging van het Clockhuys. Dat rapport ligt er al anderhal\f jaar en het college wil dat al die tijd niet bespreken. Nu moet dat toch. Het Clockhuys is een dure voorziening, waar veel geld lijkt te gaan zitten in het gebouw; dat kan beter besteed worden aan activiteiten. We zulen in het najaar zien met welke voorstellen het college komt. GroenLinks zal zich ervoor inzetten dat er geld blijft om iedereen - ook mensen met een kleine beurs - mee te laten doen met culturele activiteiten, muziekles, enzovoort.

Lees onze inbreng voor de gemeenteraad in de links hieronder.