Schriftelijke vragen over thuiszorg Senior Assist Care aan college B&W Haren

Thuiszorgorganisatie Senior Assist Care (SAC) is eind december 2016 failliet verklaard en was een van de gecontracteerde zorgaanbieders van de gemeente Haren.
Het bedrijf werkte voor inwoners die gebruik maken van de Wmo-voorziening huishoudelijke hulp.

Voor GroenLinks en de ChristenUnie is het faillissement van SAC reden om schriftelijke vragen te stellen aan het Harense college van B&W.

De fracties van GroenLinks en ChristenUnie hebben de volgende vragen gesteld over Senior Assist Care en de Wmo-voorziening huishoudelijke hulp in de gemeente Haren:

Senior Assist Care
Senior Assist Care is een gecontracteerde zorgaanbieder die huishoudelijke hulp bood in de gemeente Haren. Het bedrijf is eind december failliet verklaard.

1. Hoeveel klanten heeft SAC gehad in de gemeente Haren op het moment van het faillissement?
2. Wat zijn de gevolgen voor deze SAC-klanten ten aanzien van hun huishoudelijke hulp?

3. Gaat het om een maatwerkvoorziening en/of een algemene voorziening voor de betrokken hulpvragers?
4. Zijn er nieuwe keukentafelgesprekken nodig voor deze mensen?

5. Wat zijn de gevolgen voor de SAC-medewerkers die werkzaam zijn in de gemeente Haren?
6. Wat is u op dit moment bekend over de financiële situatie van de andere gecontracteerde bedrijven
(Stichting De Nieuwe Zorg, Thuis en Beter Thuis Wonen)?

7. Verwacht u op grond hiervan nadelige gevolgen voor de klanten en de medewerkers?
8. Zo ja, wat gaat u ondernemen?

Heeft u positieve of zorgelijke ervaringen met de thuiszorg? Deel uw ervaringen bij het meldpunt Zorg en Inkomen van GroenLinks Haren via meldpunt.