Cultuurcentrum 't Clockhuys

Raad in gesprek over toekomst 't Clockhuys

GroenLinks heeft aangedrongen op stevige uitgangspunten voordat de raad beslist over verzelfstandiging van 't Clockhuys en het cultuurcentrum. De nota die het college aanbood was te eng gericht op het bereiken van privatisering zonder dat de raad zich heeft uitgesproken over de gewenste toekomst. Tijdens de commissievergadering meldde zich een initiatiefgroep die graag zelf die plannen zou willen willen maken. GroenLinks kreeg voor elkaar dat de raad om de tafel gaat met de initiatiefgroep, zodat we dan gezamenlijk kaders kunnen vasstellen. Het stuk van het college is aangehouden.

GroenLinks vraagt al sinds het voorjaar van 2014 om bespreking van een eerder onderzoek, uit okotber 2013. Ook dat ging over verzelfstandiging. het college hield besprekeing vortdurend tegen, omdat men bezig was een standpunt te formuleren. Het teleurstellende aan de nieuwe nota was dat de oude problemen en bekende feiten opnieuw werden herkauwd, zonder dat er veel aan werd toegevoegd.

De discussie over 't Clockhuys is ingewikkeld. Veel Harenaars zijn gehecht aan het gebouw, de plek en alles wat daar plaatsvindt. De bibliotheek, muzieklessen, de leeshoek, de Dickensroom met interessante lezingen, balletlessen, operette, het is veel en mooi dat dat er allemaal is in Haren. Maar het kost ook een paar centen. En de gemeente krijgt er steeds meer last van dat ze minstens drie petten opheeft. Het gebouw is van de gemeente en wordt verhuurd. Het moet geld opbrengen. Een deel van de mensen die er werken zijn in dienst van de gemeente en daarvoor moet goed gezorgd worden. En de gebruikers die ruimtes in het gebouw huren krijgen subsidie van de gemente om die huur te kunnen betalen. Ingewikkeld en dat moet anders. Het staat vernieuwing en verandering in de weg dat de gemeente drie petten op heeft.

De raad deelt breed het gevoel dat 'de huskamer van het dorp' moet blijven. Maar een goed gesprek over wat er in die huiskamer kan, mag en misschien moet plaatsvinden en hoe we dat organiseren heeft nooit echt plaatsgevonden. Zonder die koers wel gaan praten over verzelfstandiging is vragen om ongelukken. En vooral: vragen om weerstand en verzet. Dat diende zich dan ook meteen aan: de voorzitter van de Culturele Raad Haren, een gebruiker van het gebouw en ontvanger van subsidie, meldde zich. Samen met de voorziter van het dorpsfonds legde men ons voor dat we juist een plaatje voor de toekomst moeten ontwikkelen. En dat zij daarin graag een rol willen spelen. Ze zien ook een plek voor marktparijen en meer commercie, zoals Horeca.

GroenLinks deed het voorstel om eerst een ronde tafelgesprek met die initiatefgroep te organiseren. En daarin heldere kaders af te spreken en een gezamenlijk beeld te vormen over de toekomst van het Clockhuys. Na enig geharrewar en veel verzet van wethouder Stiekema, die graag doorwilde met haar voorstel, besloot de commissie ons voorstel te omarmen.Wordt vervolgd op 20 maart.