Oproep: Wie verdient het Groene Lintje 2018?

Op 10 oktober (Dag van de Duurzaamheid) willen de drie fracties van GroenLinks elk een Groen Lintje uitreiken. In elk van de huidige gemeenten één. Een Groen Lintje is een blijk van waardering voor mensen of groeperingen die zich inzetten voor veranderingen op het gebied van duurzaamheid.

We zijn op zoek naar mensen of organisaties uit Groningen, Haren of Ten Boer die het afgelopen jaar iets bijzonders hebben bereikt. GroenLinks is blij met duurzame initiatieven en wil de initiatiefnemers graag bedanken en aandacht vragen voor hun bijzondere werk.

Ken je iemand of een organisatie in je eigen gemeente die zich buitengewoon onderscheiden heeft op het gebied van duurzaamheid? Iemand die wel een blijk van waardering kan gebruiken? Iemand die anderen enthousiast heeft gemaakt? Iemand die tegen de stroom in roeit? 

Ken je zo iemand? Nomineer diegene dan! Schrijf een korte motivatie waarom je die persoon of organisatie wilt nomineren en stuur die vóór 1 oktober op naar Hans Sietsma (fractie Haren) op groenlintje@groenlinksharen.nl. De jury bestaat uit Roelof Lanting (GroenLinkslid en kandidaatsraadslid uit Haren), Martijn van der Glas (fractie Groningen) en Mirjam Wijnja (fractie Ten Boer).De lijst met mogelijkheden is eindeloos. We hebben een paar criteria. Het lintje wordt aangeboden aan een organisatie of persoon die:
-..woont/actief is in Haren, Groningen of Ten Boer.
-..in de eigen gemeente bijdraagt aan een beter milieu, een groenere wereld of een duurzamer toekomst.
-..daarbij anderen enthousiast maakt om mee te doen.
-..dat nog steeds deed in het afgelopen jaar.

Op 10 oktober zullen we dan drie keer een Groen Lintje uitreiken, in elke gemeente één.