foto: Google maps

Ongewenste bouwplannen buitengebied Onnen

Vlakbij Onnen ligt de voormalige camping ‘De Fruitberg’, tegenwoordig ook wel OnnerStaete genoemd. Er heeft zich bij de vereniging dorpsbelangen Onnen een projectontwikkelaar gemeld om op dat terrein een achttal villa’s te bouwen. GroenLinks is daar tegen.

Het gebied is een eeuwenoud en kwetsbaar es-landschap, met houtwallen. Bebouwing zou afbreuk doen aan de rust en de ruimte die daar – vlak bij de stad – nog te vinden is. Ook de natuurwaarden van het houtwallen-landschap verdienen bescherming.

Al geruime tijd heeft de oude eigenaar problemen om de exploitatie van het campingterrein rond te krijgen. De afgelopen jaren is het onder andere gebruikt voor huisvesting van migrantenarbeiders en als AZC. Vanwege de exploitatieproblemen is al in 2011 door de gemeente Haren en de provincie onderzocht of er andere ontwikkelmogelijkheden zijn. De uitkomst was dat bebouwing van het kwetsbare landschap ongewenst is. Het enige haalbare alternatief onder strikte voorwaarden zou een landgoed zijn. De gemeente Haren had sinds jaar en dag het beleid om bouwen in het buitengebied niet toe te staan.

De Stichting Landelijk Gebied Haren in oprichting kreeg lucht van de plannen en schreef een brief aan de gemeente. GroenLinks heeft vragen gesteld aan het college. Wij willen weten of het oude beleid van de gemeente Haren dat bescherming bood tegen dergelijke plannen nog geldig is. Ook willen we weten of het college van plan is medewerking te verlenen aan bebouwing van dat gebied. Exploitatieproblemen van een particuliere eigenaar zijn voor ons geen reden iets toe te staan dat we niet willen.