Philip en Mattias
Philip en Mattias

Nieuwe wethouders geïnstalleerd

Bij de speciale raadsvergadering van 13 februari werden maarliefst 3 GroenLinkswethouders geïnstalleerd.

De drie wethouders voor GroenLinks zijn:

Mattias Gijsbertsen: Verbinding sociaal domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Inkomen & Schulden, Beschermd Wonen & Opvang Wijkwethouder Oost

Glimina Chakor: Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Duurzaamheid & Circulaire Economie, Inkoop, Integratie & emancipatie, Laaggeletterdheid, Toegankelijkheid, Evenementen Wijkwethouder Zuid

Philip Broeksma: Verkeer & Vervoer, Energietransitie, Digitale innovatie & ICT Dorpswethouder Haren

Namens de PvdA worden Roeland van der Schaaf en Carine Bloemhoff wethouder. Namens D66 wordt dat Paul de Rook en namens de ChristenUnie Inge Jongman.

Gefeliciteerd allemaal!

Mattias (en Roeland)
Mattias (en Roeland)
Glimina
Glimina
Philip met Carine en Inge
Philip met Carine en Inge

Fotograaf: Annie Postma

Klik hier voor meer fotos.