Nieuw plan huisvesting Maartenscollege: financiële tegenvaller voor de gemeente?

In het vragenuur van de raadsvergadering op 27 februari stelde GroenLinks de huisvestingsplannen van het Maartenscollege aan de orde. Gebleken is dat de bank de school geen lening geeft voor de dure plannen voor verbetering van de gebouwen. Wat betekent dit voor het gemeentelijke huishoudboekje?

Het Maartencollege heeft nu bij de gemeente een alternatief plan ingediend voor verbetering van de huisvesting.

Op dit moment is niet duidelijk is wat de gevolgen zijn van het nieuwe plan voor de begroting en de schuldpositie van de gemeente.

De raadsfractie van GroenLinks maakt zich zorgen over een verslechtering van de financiële positie van de gemeente.