Mirjam Wijnja nieuwe fractievoorzitter GroenLinks

Mirjam Wijnja is de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Groningen. Mirjam (37) was de afgelopen jaren al fractievoorzitter voor GroenLinks in Ten Boer. Zij werd unaniem gekozen door de fractie.

Tijdens de extra raadsvergadering van 13 februari over het nieuwe coalitieakkoord kwam Mirjam voor het eerst in actie als fractievoorzitter:
“Wij zijn trots op het resultaat dat vandaag voor ons ligt: een groen, duurzaam en sociaal coalitieakkoord. Een akkoord waarin de coalitie duidelijke keuzes maakt. En dat is belangrijk, want vraagstukken als klimaatverandering, verduurzaming, een gezonde groene gemeente, het tegengaan van armoede en het overbruggen van de eerdergenoemde kloof vragen allemaal om ambitie en scherpe keuzes.”

Glimina Chakor nam die avond afscheid als fractievoorzitter omdat zij geïnstalleerd werd als wethouder in het nieuwe college. Als nieuw raadslid zal volgende raadsvergadering Jan Visser (recent gepensioneerd) worden geïnstalleerd.