Kapbeleid onder vuur

Onlangs zijn enkele monumentale populieren gekapt aan de Waterhuizerweg. Dat veroorzaakte lokaal enige ophef. Recent is een kapvergunning afgegeven voor de kap van 22 forse bomen aan de Kerklaan. Er lijken er maar vijf terug te komen, en dan ook nog iele Berkjes van 6 cm doorsnee. Dit in verband met de aanleg van een verbeterd fietspad. Pogingen van lokale bomenvrienden om nog mee te praten over de noodzaak van die kap zijn gestrand op ‘het besluit is al genomen’. Een groenplan voor de Kerklaan is er nog niet, voor zover wij weten. GroenLinks stelde vragen.

GroenLinks heeft de indruk dat plannen voor aanpassing van wegen of het bouwen van woningen of andere gebouwen niet vergezeld gaan van een bijbehorend groenplan. Als mensen geen zicht hebben op ‘hoe het gaat worden’ zullen ze eerder klagen over verdwijnen van bomen. De gemeente heeft hier zichzelf mee. GroenLinks is een voorstander van een integrale aanpak. Bomen en andere natuur zou geen last moeten zijn voor een bouwproject. Versterking van natuurwaarden zou meteen in het ontwerp moeten worden meegenomen. Alleen dan krijg je twee maal winst. Achteraf ‘repareren’ van aangebracht schade is toch een beetje ‘too little, too late’. Het leidt er toe dat bouwers en investeerders natuurherstel alleen maar als kostenpost zien, in plaats van als een opbrengst.

GroenLinks stelt daarom een groot aantal vragen over de gang van zaken bij de aanleg van de Fietsroute Plus langs de Kerklaan. Zie de link hieronder. Vragen gaan onder andere over waarom geïnteresseerde inwoners zoals de Fietsersbond en de Bomenstichting zo weinig kans krijgen om mee te praten. Ons bomenbeleidsplan doet veel goede voorstellen voor het versterken van de laanstructuren in Haren. In de uitvoering lijkt er vrij gemakkelijk een kapvergunning te verkrijgen. En zijn de plannen voor het versterken van het laaneffect vaak uiterst dunnetjes en strijdig met ons eigen beleid. Wij willen weten hoe dat zit. Wordt ons eigen beleid niet uitgevoerd? Of zonder overleg aangepast?

Het aantal verleende kapvergunningen in de gemeente lijkt niet af te nemen. Dat was wel het idee achter het verruimen van de kapregels vorig jaar. Volgens Bomenridders verdwijnen er jaarlijks 600 bomen in de gemeente. Wij willen weten hoe het zit: waarom wordt er zoveel gekapt, waarom valt de afweging zo vaak uit in het voordeel van de klager. Dat laatste lijkt nu nog vaker te gebeuren dan vroeger. Dat is vreemd. Het kan niet zo zijn dat inwoners van Haren alleen nog maar genieten van de bomen bij de buren. Kappen is soms nodig, maar als onze gemeente de groenste van het land wil blijven dan zijn goed beheer , zorgvuldige regels en integrale plannen noodzaak.