Initiatiefvoorstel Sociaal Platform

GroenLinks heeft een initiatiefvoorstel ingediend met een pleidooi voor het opzetten van een Sociaal Platform in de gemeente Haren.  Het is hard nodig dat mensen die gebruik maken van sociale voorzieningen een eigen patform krijgen dat de gemeente kan adviseren over het beleid op sociaal terrein: werk, inkomen, zorg. We willen een platform dat voorstellen doet voor een ruimhartig gemeentelijk beleid voor minimahuishoudens. Ook een gerichte aanpak van armoedesituaties bij inwoners kan wel wat steun en crativiteit gebruiken.
 
Het initiatiefvoorstel wordt besproken in de commissievergadering van dinsdag 16 juni.