Herindeleing plaatje

Herindeling gaat door

De Eerste Kamer heeft gisteren - 10 juli - besloten dat de herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer doorgaat. Per 1 januari gaan we samen verder als gemeente Groningen. Na een lange periode van onzejkerheid en onderlinge onenigheid komt het er nu op aan in de korte tijd die ons nog rest  de belangen van Haren goed te borgen. En - net zo belangrijk - om dat samen te doen, ook met de tegenstanders van de herindeling. Hun zorgen zijn na dit besluit niet ineens verdwenen, en verdienen gehoord te worden, ook in het grotere geheel.

Geen aanhangsel van de stad

Burgemeester Den Oudsten - waarnemer vanaf 1 januari - zegt op RTVNoord dat bestuurders na de zomer in gesprek zullen gaan met de groepen die heel erg tegen de herindeling zijn. 'We gaan samen kijken wat de weg is die we nu moeten gaan. De inwoners van Ten Boer en Haren moeten zich realiseren dat ze geen aanhangsel worden van de stad.'.

Een vijftal raadsleden van Haren doen sinds juni mee in de klankbordgroep van raadsleden over het fusieproces. Voor GroenLinks zit Hans Sietsma daar in. We merken dat er zorgvuldig geluisterd wordt naar de inbreng van Haren en Ten Boer. Uiteraard zijn er cultuur-verschillen, maar er is een duidelijke wens rekening te houden met elkaar en van elkaar te leren.

Werk aan de winkel

Voor de ambtelijke organisatie en het college is er veel werk aan de winkel. Uit een intern memo van de gemeentesecretaris: 'Nu dit een gezamenlijke toekomst blijkt, staan de komende maanden in het teken van het samen vormgeven aan een goede start van de nieuwe gemeente Groningen. Het is dus tijd om samen vooruit te kijken. De korte voorbereidingstijd mag niet ten koste gaan van de dienstverlening en er wordt dan ook hard gewerkt om de overgang naar de nieuwe gemeente Groningen voor alle betrokkenen zo goed mogelijk te laten verlopen.'

Wat blijft, wat verandert?

Het loket burgerzaken blijft na 1 januari vooralsnog open, evenals Bureau Woonomgeving. Voor paspoorten en vergunningen kunnen Harenaars gewoon aan het Raadhuisplein terecht.

Ook krijgt Haren een zogenaamd ‘gebiedsteam’. Dit gemeentelijke team vormt de verbinding tussen de inwoners, verenigingen en dergelijke in Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de ambtelijke organisatie en het bestuur van Groningen. Hiermee wordt vormgegeven aan de wens tot nabijheid van de ambtelijke organisatie en het bestuur van de nieuwe gemeente Groningen.