Nieubouw Waardeel - schade aan houtwal

Heeft bestemming 'Groen' nog wel waarde?

De gemeente Haren werkt actief mee aan het kappen van bomen in een groenstrook waar kappen en rooien van bomen niet is toegestaan. In 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Waardeel in Glimmen (lokaal bekend als ‘Garage Deen’) vastgesteld. Daarbij is op verzoek van omwonenden een strook groen tussen bestaande woningen en de nieuwbouw een extra beschermde status gegeven. Je mag er niets kappen of rooien. Alleen ‘onderhoud’ is toegestaan. Toch wordt er nu flink huisgehouden in deze groenstrook.

De gemeente lijkt er zelfs actief mee te werken aan het aanwijzen van bomen die in het kader van ‘onderhoud’ toch verwijderd mogen worden. Dat gaat niet meer om een enkele zieke boom, maar om een fors aantal. Wat GroenLinks betreft heeft dit niets meer met onderhoud te maken. Maar alles met het pleasen van kopers van woningen. GroenLinks was destijds al inet zo blij met het bestemmingsplan, omdat vor het toegankeljik maken van de woningen enkele doorsnijdingen in een oude en waardevolle houtwal nodig waren. Nadat die schade is aangebracht begint men nu kennelijk ook aan de achterkant van de woningen met het kappen van bomen.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente een loopje neemt met de eigen bestemmingsplannen. Zo is in het buitengebied nadrukkelijk uitgesloten dat in paardenweiden allerlei bouwsels verrijzen. Dat gebeurt toch en de gemeente weigert te handhaven. Het argument van het college was hier ‘gebrek aan capaciteit’. Nog een voorbeeld: een strook grond langs de Rijksstraatweg, ter hoogte van het Scharlakenbos is bedoeld om open gebied te blijven. Het doorzicht van de Drentse Aa naar de Hondsrug is een waardevol kenmerk van het landschap. Zo lang het weiland was ging dat goed. Nu het dichtgroeit met bos doet de gemeente niets. Wij hebben daarover vragen gesteld, waarop slechts een juridsiche redenering kwam als antwoord.

Haren pronkt graag met zijn groen. Niet voor niets was Haren in 2006 het groenste dorp van Nederland. Het college schijnt niet te beseffen dat je er wel wat voor moet doen om de parel van het Noorden te blijven. Ook al betekent dat soms dat niet iedereen blij is, ingrijpen is soms nodig. Toekijken volstaat niet.

Wij hebben ook over waardeel vragen gesteld. Zie de link hieronder.