Decentralisaties zorgverlening en menselijke maat is de hoeksteen van sociale zorg
Goede zorgverlening op maat

GroenLinks opent meldpunt Zorg en Inkomen

GroenLinks opent een Meldpunt Zorg en Inkomen. Wij horen graag uw ervaringen in de zorg en de bijstand. De gemeente is hiervoor vaak verantwoordelijk. Het gaat om bijvoorbeeld de Bijstand, de WMO, Persoonlijke begeleiding, Dagopvang, Jeugdzorg, Begeleiding, zoeken naar werk, vrijwilligers ondersteunen, mantelzorgondersteuning. GroenLinks Haren houdt de vinger aan de pols.  Gata dit allemaal goed? Kunnen we hetzetzelfde doen als vroeger met minder geld? De gemeenteraadsleden van GroenLinks vernemen graag waar inwoners tegen aanlopen nu de gemeente deze taken uitvoert.

We horen graag waar u tegenaan loopt nu de gemeente deze nieuwe taken uitvoert.

 • Is het Lokaal Loket goed bereikbaar en deskundig? Voelt u zich welkom en gehoord?
 • Kunt u de weg vinden in de vele regelingen en voorzieningen?
 • Hoe reageert de gemeente op uw vragen? Snel genoeg? Voelt u zich begrepen?
 • Krijgt u zorg in WMO die u nodig hebt? Krijgt u wat u vraagt?
 • Krijgt u de huishoudelijke hulp die u nodig hebt?
 • Krijgt u steun bij het zoeken naar werk?
 • Kunt u (niet) genoeg zelf organiseren met buren, familie en vrienden?
 • Krijgt u te maken met kortingen in de bvijstand die naar uw idee onterecht zijn?
 • Hebt u aanvullende bijstand of steun nodig en krijgt u die onvoldoende?
 • Komt er snel deskundige hulp voor uw kind?
 • Hebt u last van bureaucratische regels?
 • Bent u vrijwlligerr of mantelzorger en hebt u steun nodig? Krijfgt u die ook?
 • Krijgt u het PGB waarop u recht hebt en wordt dit uitbetaald?
 • Gaat alles fantastisch? Ja dat willen we ook graag horen!

Ga naar het meldpunt!