GroenLinks Groningen gaat verder

Ons verkiezingsprogramma voor de nieuwe Gemeente Groningen is vastgesteld: “GroenLinks gaat verder”. In dit programma presenteren we onze ambities voor de nieuwe gemeente.
 

GroenLinks zet vol in op een groener, socialer en progressiever Groningen. We willen onder andere een energieneutrale gemeente met gasvrije dorpen en wijken. Het is belangrijk dat alle inwoners hieraan mee kunnen doen en mee kunnen profiteren van de energietransitie.

Ook gezondheid is een centraal thema. GroenLinks wil de grote gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen mensen verkleinen. Iedereen moet toegang hebben tot gezond voedsel en moet voldoende kunnen bewegen. We willen de openbare ruimte zo inrichten dat gezond gedrag wordt bevorderd. Dat betekent meer groen, minder auto’s en ruim baan voor de fiets.

GroenLinks wil het aantal auto’s in de stad flink verminderen door binnen de ring een verkeerscirculatieplan in te voeren. Tegelijk willen we flink investeren in het openbaar vervoer.

Daarnaast wil GroenLinks doorgaan met het anders organiseren van de sociale zekerheid. Door beter te luisteren naar mensen in een kwetsbare positie en meer maatwerk te leveren wil GroenLinks voorkomen dat mensen aan de zijlijn komen te staan. Iedereen moet op een betekenisvolle manier kunnen meedoen in de samenleving.

Speciale aandacht is er voor de positie van de dorpen in Haren en Ten Boer die per 2019 deel uit zullen maken van de nieuwe gemeente Groningen. GroenLinks hecht grote waarde aan het groene buitengebied en koestert de verschillen tussen de stad en de verschillende dorpen. We gaan ons  inzetten om ook alle dorpen zo goed mogelijk bij de nieuwe gemeente te betrekken.

Lijsttrekker Glimina Chakor: “GroenLinks heeft grote ambities voor deze gemeente. Met dit ijzersterke programma gaan we de verkiezingsperiode vol vertrouwen tegemoet.”

Het nieuwe verkiezingsprogramma is op 28 juni unaniem aangenomen door de leden van GroenLinks Groningen en is hieronder voor iedereen in te zien.