Onderhandelaars en formateur
Onderhandelaars en formateur

Gezond, Groen en Gelukkig Groningen

GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie presenteren het coalitieakkoord 2019-2022 voor de nieuwe Gemeente Groningen: Gezond, Groen, Gelukkig Groningen. Voor de coalitie is investeren in leefkwaliteit de rode draad. Met als resultaat mooiere wijken en dorpen met meer groen, ruimte voor sport en ontmoeting, en een betere gezondheid en minder armoede voor bewoners. De coalitie wil eigen regie en zeggenschap van bewoners vergroten en verbanden tussen organisaties op wijk- en buurtniveau versterken.

De nieuwe coalitie kiest het perspectief van bewoners als uitgangspunt in plaats van de regels en organisatievorm van overheden en instanties. Daarom wil de coalitie vooral op het niveau van buurten, wijken en dorpen samenhangende investeringen doen. Door een combinatie van een meer gezonde en groene leefomgeving en een betere ondersteuning op het gebied van inkomen, werk en zorg willen de vier partijen het persoonlijk welzijn van mensen vergroten. De coalitie wil samen met bewoners, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en corporaties concrete verbeteringen in leefkwaliteit en welzijn tot stand brengen.

Glimina Chakor: “Wij zijn trots op het resultaat dat vandaag voor ons ligt: een groen, duurzaam en sociaal coalitieakkoord.”

 

Wethouders

vlnr. Mattias, Glimina en Philip
vlnr. Mattias, Glimina en Philip

Het beoogde nieuwe college bestaat uit de burgemeester en zeven wethouders. Namens GroenLinks zijn Mattias Gijsbertsen, Philip Broeksma en Glimina Chakor voorgedragen als wethouder. 

 

5 sporen

De ambities van de coalitie zijn vertaald in vijf centrale sporen:

1. De mens centraal, richt zich op het bevorderen van een gezonde bevolking met in het bijzonder oog voor kwetsbaren.
2. Herwinnen van de openbare ruimte, levert door meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten een positieve bijdrage aan gezondheid en leefkwaliteit.
3. Groningen actief, wil de negatieve spiraal van armoede doorbreken.
4. Energietransitie als motor voor wijk- en dorpsvernieuwing, kiest voor een sociale energietransitie: draagvlak en betaalbaarheid voor bewoners zijn leidend.
5. Groningen ontwikkelt, gaat over investeringen in ruimtelijke en economische ontwikkeling, bereikbaarheid, gezondheid en groen.

Lees hier een interview met formateur Mattias Gijsbertsen over het akkoord.

De Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Groningen heeft op 7 februari ingestemd met collegedeelname. Het nieuwe college zal op de raadsvergadering van woensdag 13 februari worden geïnstalleerd