meedoen met een jeugdorkest

Gemeentelijk armoedebeleid en Participatiefonds onder de loep

Op voorstel van GroenLinks namen de werkgroep Armoedesignalering in Haren en de adviesraad sociaal domein deze week deel aan een ronde tafelgesprek met de gemeenteraad.
In een brief aan de raadsleden heeft de werkgroep gepleit voor onder meer hogere bijdragen uit het fonds aan inwoners met een laag inkomen.

De betekenis van het Participatiefonds voor inwoners met een laag inkomen en het gemeentelijke armoedebeleid stonden centraal in het gesprek. Wie langdurig moet rondkomen van een klein inkomen heeft geld tekort om mee te doen aan bijvoorbeeld sportactiviteiten.

GroenLinks heeft benadrukt dat de bejegening van de deelnemers aan het Participatiefonds meer op basis van vertrouwen zou moeten plaatsvinden en minder vanuit controle. Verder willen we een toets van het gemeentelijke armoedebeleid door bijvoorbeeld het NIBUD om inzicht te krijgen in de bijdrage die de regelingen bieden aan inwoners. Het college heeft toegezegd met een voorstel te zullen komen voor de zomer. GroenLinks wil dat een ruimhartiger armoedebeleid een plaats krijgt in de Perspectiefnota.