Geld tekort bij jeugdhulpverlening van de gemeente Haren

In 2017 zijn tekorten ontstaan in het budget van de gemeente Haren voor de jeugdhulpverlening.
GroenLinks heeft hierover vragen gesteld in de raadsvergadering.

Een eerste schatting is dat het tekort bij de jeugdhulp van de gemeente Haren uitkomt tussen € 200.000 - € 400.000. Haren en de samenwerkingspartners onderzoeken de oorzaken van de tekorten bij de jeugdhulp. De bevindingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De tekorten hebben geen gevolgen voor jongeren die hulp nodig hebben.