Geen hogere vergoedingen uit Harense participatiefonds in 2018

GroenLinks en andere partijen hebben zich zonder succes sterk gemaakt voor hogere vergoedingen uit het participatiefonds Haren. Dit fonds is er voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Zij kunnen een vergoeding krijgen van kosten voor sociale, sportieve en culturele activiteiten zodat zij meer mee kunnen doen in de samenleving.

GroenLinks vindt de huidige jaarlijkse vergoedingen van maximaal € 200,00 voor een alleenstaande, € 300,00 voor een echtpaar en € 100,00 voor een kind aan de zuinige kant.

De gemeente Haren wilde de vergoedingen dit jaar met € 50 verhogen, dat gaat echter helaas niet door. Het wachten is nu op afstemming van de diverse regelingen voor mensen met een laag inkomen in de nieuwe gemeente Groningen.