Alternatieven voor Gas

Gasloos bouwen

De gemeenteraad heeft besloten dat nieuwbouw van woningen, kantoren, bedrijven voortaan zonder een gasaansluiting moet plaatsvinden. Ook wil de raad dat er een plan wordt gemaakt om een bestaande wijk van Haren 'van het gas af’ te krijgen. Het college moet daarvoor een plan maken. Het besluit was een initiatief van de GroenLinks fractie.

Waarschijnlijk wordt de wet die nu nog verplicht tot een gasaansluiting per 1 juli gewijzigd. Wij willen daar niet op wachten en alles op alles zetten om per direct alle nieuwbouw van het gas af te krijgen. Of liever: nooit aan te sluiten. Dat kan voor nieuwbouw vrij eenvoudig. De geringe meerkosten zijn snel terug verdiend. Daarom roept de motie op om bouwaanvragen die al zijn ingediend nog eens tegen het licht te houden en de aanvragers te wijzen op de mogelijkheid geen gas aan te sluiten.

Bestaande bouw

Voor bestaande bouw is een gasloze woonsituatie wat lastiger te realiseren, afhankelijk van de ouderdom van de woning. Maar de minister van Binnenlandse Zaken – die de klimaat-portefeuille beheert – heeft opgeroepen dar toch plannen voor te maken en subsidie beschikbaar gesteld. Haren gaat zo’n plan maken.