Een leerzaam werkbezoek
Een leerzaam werkbezoek

Fractienieuws: inwerkperiode en portefeuilleverdeling

Met de beëdiging van Jan en Petra is de GroenLinksfractie van de gemeente Groningen weer op volle sterkte.

Introductieperiode
Achter de schermen volgden de raadsleden een intensief introductieprogramma. De afgelopen weken waren er in totaal twintig introductiebijeenkomsten voor de Groningse raadsleden. Soms op het stadhuis of in gemeentelijke kantoren maar ook in de oude gemeentehuizen in Ten Boer of Haren.
Onderwerpen waren onder meer de gemeentelijke financiën, integriteit en dossiers als de gaswinning en de aardbevingen, zorg, WMO, sociale zaken, het gebiedsgerichte werken van de gemeenten etc. etc. Ambtenaren praatten de raadsleden bij.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilles zijn voorlopig op hoofdlijnen verdeeld. Veel onderwerpen worden door een duo van raadsleden gedaan. Ook heeft elk raadslid een deel van de nieuwe gemeente extra onder haar/zijn hoede. Op die manier is er, waar in de gemeente je ook woont, altijd een raadslid dat jouw wijk/dorp goed kent en als eerste aanspreekpunt kan dienen.

-Mirjam Wijnja
Fractievoorzitter Openbare orde en Veiligheid, cultuur, internationale betrekkingen
Gebied: Ten Boer

-Benni Leemhuis
Verkeer en vervoer, fiets/OV, stadsdistributie, stationsgebied, binnenstad
Gebied: Oude Wijken

-Femke Folkerts
Onderwijs, Jeugd(hulp), zorg en welzijn, sociale zaken
Gebied: Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk

-Jasper Been
Financien, Economie, GAE, Werkgelegenheid, arbeidsmarktbeleid, sociale werkgelegenheid
Gebied: Centrum

-Hans Sietsma
Landschap, landbouw, dierenwelzijn, omgevingswet, dorpenbeleid, democratische vernieuwingen
Gebied: Haren, Onnen, Glimmen, Noordlaren

-Martijn van der Glas
Groen, ecologie, milieu, grond, ruimte, beheer
Gebied: Zuid (zuidelijke stadswijken)

-Lieke Schoutens
Wonen, versterking en herstel, prostitutie, monumenten, welstand
Gebied: Zuidoost (MEERdorpen, Oosterpoortwijk)

-Nick Nieuwenhuijsen
Gezondheid, armoede, innovatie sociale zekerheid, Open data en privacy
Gebied: Beijum/Hunze

-Ceciel Nieuwenhout
Energietransitie, klimaatadaptatie, waterbeleid, woonboten, markt&havenwezen
Gebied: West (Stadspark, Hoogkerk)

-Jeffry van Hoorn
Sport, jongerenbeleid, evenementen, toegankelijkheid, laaggeletterdheid, diversiteit, integratie en emancipatie
Gebied: Lewenborg/Ulgersmaborg

-Jan Visser
Financiën, Personeel en Organisatie, WMO, participatie
Gebied: Ten Boer

-Petra Brouwer
(eerste opvolger) beschermd wonen, maatschappelijke opvang
Gebied: Noord (Reitdiepwijk/Zernike)

De fractie als geheel is te bereiken via fractie@groenlinksgroningen.nl