foto: Gemeente Groningen

Formatie duurt nog aantal weken

De coalitie-onderhandelingen nemen nog zeker een aantal weken in beslag.

De gesprekken tussen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie over een nieuw college-akkoord voor de gemeente Groningen zijn inmiddels een kleine maand bezig.

Het belangrijkste probleem zijn de grote ambities en de geringe middelen: "De spanning tussen wat we willen met de gemeente en wat we kunnen betalen wordt duidelijker. Veel zaken vragen investeringen, dat is een fors spanningsveld."Aldus formateur Mattias Gijsbertsen.

"We zijn nu bijna door alle dossiers heen, bijna alles is inhoudelijk doorgesproken. De hoofdlijnen hebben we voor de kerst al bepaald. Er is een gezamenlijke visie welke richting we met het college op willen."