Fietsen door het landschap

GroenLinks fietste door dreven en bossen aan de zuidkant van onze gemeente. Hans Eilert van Landschapsbeheer Groningen vertelde over projecten die daar de afgelopen jaren zijn uitgevoerd om landschapselementen te herstellen en te onderhouden. We bezochten speciaal die plekken waar de gemeente de afgelopen jaren steun verleende aan herstel, onderhoud en beheer. Plekken die groen moeten blijven, zoals GroenLinks liet vastleggen in gemeentelijk beleid.

De tocht gaat naar Felland, waar meteen discussie ontstaat: "waarom zou je die fraaie oude bomen moeten kappen". zonder onderhoud zal een houtwal verdwijnen. Als een wal oud wordt verdwijnen de ondergroei en de struiken, het vee loopt de wal stuk en er blijft alleen een rijtje oude bomen, die uiteindelijk ook verdwijnen. Bovendien willen boeren liever niet dat een houtwal te hoog wordt, vanwege schaduw.

Ten Oosten van Onnen is de overgang naar het Hunzedal fraai te zien. dat is ook terug te vinden in de straatnamen: de Hogeweg loopt bovenop de Hondrug de Lageweg door Onnen liep vroeger in de winter wel eens onder water en de Koelanddrift ligt het laagst; daarlangs leipen in de omeer de koeien naar de weilanden langs de rivier.

Op de Glimmer-es liggen restanten uit de ijstijd, zogenaamde pingo-ruïnes. Deze groeien dicht met mos, struiken en uiteindelijk bos als je niets doet. Af en toe wat bomen en struiken verwijderen geeft zeldzame dieren als de ringslang weer een kans.

Bij het Noordlaarderbos ligt een belangrijke verbinding tussen de Drentse A en de Hunze. Een moerassig stuk land, met een piepelklein stroompje is een belangrijke rouete voor veel dierne en planten om van het ene gebeid naar het andere te komen: dit maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstrcutuur.

GroenLinks vindt dat de gemeente zijn taak als regisseur en facilitator van partijen die het landschap beheren met verve moet (blijven) uitvoeren.