Geheim hangslotjes

Einde aan geheimhouding?

Op 10 oktober besprak de gemeenteraad de grondexploitaties en de stand van zaken van enkele grotere projecten. Zoals de stationtunnel, het Haderaplein en het Nesciopark. GroenLinks heeft er zich hard voor ingespannen de afgelopen twee jaar om die bijeenkomsten in het openbaar te houden. Burgers hebben er recht op te weten waarom projecten vertraging (of juist niet) oplopen en hoeveel dat kost (of oplevert). In december vorig jaar heeft de raad op ons initiatief - nadat we enkele malen hadden geweigerd ee te blijven doen aan de geheimhouding - een heldere procedure aangenomen voor het geheim houden van informatie. Afgelopen vergadering is voor het eerst alles dat raadsleden wilden bespreken inderdaad in het openbaar besproken. Het geheime gedeelte is afgeblazen wegens gebrek aan belangstelling. Wij zijn blij en opgelucht.
 

Overigens is veel van de gedetailleerde informatie nog wel opgeschreven in een geheim stuk. Maar we hebben ook daarover elke vraag kunnen stellen die we van belang vonden. Zolang je maar geen 'geheime' informatie deelt kan er veel meer dan iedereen dacht. De volgende stap zal zijn om ook meer informatie op papier openbaar te krijgen. Wat geheim moet blijven om de belangen van de gemeente te beschermen is veel minder dan nu wordt aangenomen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Voortgang treurig

De voortgang van veel projecten is overigens wel bedroevend. De invulling van het Haderaplein heeft opnieuw een jaar vertraging opgelopen (kosten een ton) omdat de coalitie een onderzoek wilde naar gratis parkeren. Dat gaat er niet komen, want er is geen geld, maar het onderzoek moest toch vond de meerderheid vorig jaar. de stationtunnel heeft ook opnieuw vertraging opgelopen, wanneer de tunnel er ligt is onduidelijk. er zijn veel fianciële onduidleijkjheden om uit de weg te ruimen. Voor Nesciopark lijkt er goed nieuws in aantocht: er is zodanig belangstelling dat het college verwacht dat volgen djaar de eerste daadwerkelijke verkopen van bedrijfskavels plaats gaan vinden. De laatste invulling van het centrumplan (horeca bij de molen naast De Zaak) laat opnieuw op zich wachten door beroeps en bezwaarkwesties.