Een inwoner in de welstandscommissie!

Onze motie om de welstandscommissie Haren uit te breiden met een inwoner is met een ruime meerderheid aangenomen in de raadsvergadering van februari.
GroenLinks diende de motie in met de PvdA en de ChristenUnie.

De Harense gemeenteraad wil burgerparticipatie stimuleren.

Een burgerlid kan redeneren vanuit de gedachtengang en belevingswereld van inwoners en daarmee een verbinding maken tussen burgers en de vakspecialisten uit de welstandscommissie.

Het college van B&W heeft het verzoek gekregen een geschikte kandidaat te vinden voor de welstandscommissie. GroenLinks is blij met deze stap!