Drone boven woonwijk

 

Eind april vloog er op zo'n 40 meter hoogte een drone boven woningen aan de Oosterweg en Kromme Elleboog in Haren.

Als gemeenteraadsfractie hebben we het college van B&W vragen gesteld over het vliegen met een drone boven het grondgebied van de gemeente Haren.

Het college reageerde dat een groot deel van Haren valt onder de aanvliegroute van luchthaven Eelde. Vliegen met een drone is hier niet toegestaan, zie ook de landelijke kaart met vlieggebieden voor drones: https://kadata.kadaster.nl/dronekaart/.

De provincie en de luchtvaartinspectie hebben een taak in de handhaving van de regels voor het vliegen met een drone.