Moestuin

Dorps-en wijkbudgetten - initiatiefvoorstel GroenLinks

GroenLinks heeft - samen met Gezond Verstand Haren - een initiatiefvoorstel gedaan voor dorps- en buurtbudgetten. De dorps- en buurtverenigingen is gevraagd om deze budgetten te beheren. Het budget is bedoeld om inwoners die een leuk idee hebben om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren te kunnen ondersteunen. Korte lijnen, geen bureaucratie, weinig papierwerk, maar snel aan de slag met een mooi plan. Dat was ons idee, nu is de raad aan zet.

Vorig jaar besloot de gemeenteraad het Fonds Sociale Woningbouw op te heffen. Dat fonds was bedoeld om sociale woningbouw te bevorderen en met name ook in de directe omgeving van sociale woningbouw wat middelen achetr de hand te hebben voor het inrichten van de omgeving. doro een wijzigign van de wet moet dat foinds verdwijnen. De raad vond dat jammer en bedacht dat het geld beschikbaar moet blijven voor een soortgelijk doel.  Momenteel is er nog € 64.225,0 beschikbaar. Niet veel, maar wel geschikt om kleine initiatieven mee te steunen.
 
Denk bij zulke initiatieven aan een speelplek voor kinderen, een picnicplek in een parkje, een beweegpad voor ouderen, een buurtmoestuin
 
Meinard Wolters (GVH) en Hans Sietsma (GroenLinks) zijn in de afgelopen periode bezig geweest om hiervoor een bestemming en bestedingswijze te formuleren die in lijn is met de bedoeling van de raad: bestemming voor verbeteren van leefbaarheid/omgeving, liefst gekoppeld aan sociale woningbouw en ter ondersteuning van initiatieven van inwoners. Dat laatste is wel nieuw: niet de gemeeten of de woniongvorpporatie beslist, maar inwoners nemen zelf het initiatief.
 
De vraag was wel wie het geld dan beheert. Asl de gemeente dat blijft doen brengt dat onvermijdelijk allerlei bureaucratei en veel werk vor ambtenaren met zich mee. Het idee is uiteindelijk geworden om het budget in beheer te geven bij de dorps- en buurtverenigingen en hun te vragen voorstellen en initiatieven van inwoners te beoordelen. Inwoners beoordelen dan zelf voorstellen van inwoners. Per dorp gaat het om een bedrag van 2500,- minimaal tot maximaal 10.000,-. In dat tempo is het potje in drie jaar leeg, waarna de raad kan beslissen opnieuw geld beschikbaar te stellen.
 
Het is wat ons betreft principieel beter om de verantwoordelijkheid voor de besteding van het geld bij inwoners zelf te leggen. Om de tijdsinvestering voor de verenigingen beperkt te houden kunnen zij wellicht een gezamenlijke adviesgroep in het leven roepen.  Maar dat is allemaal uitwerking.
 
Uiteraard is het voorstel uitgebreider onderbouwd. Het is bijgevoegd.