Brede steun gemeenteraad voor voorstel GroenLinks & PvdA aansluiting gemeente Haren bij stichting Urgente Noden Groningen

Inwoners van Haren kunnen straks ook een beroep doen op het fonds, wanneer zij in dringende financiële nood verkeren en geen aanspraak kunnen maken op een wettelijke voorziening.
 

Het merendeel van de Groninger gemeenten ging Haren al voor. Het voorstel van GroenLinks en PvdA voor aansluiting van de gemeente Haren bij de Stichting Urgente Noden Groningen kon in de begrotingsvergadering rekenen op brede steun van de gemeenteraad.

Ons land kent veel regelingen en voorzieningen om iedereen volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. Meestal werkt dit stelsel goed, maar er kunnen schrijnende situaties ontstaan waarin de wettelijke voorzieningen tekortschieten. SUN Groningen kan inwoners dan uitkomst bieden. Inwoners zonder geldig legitimatiebewijs kunnen bijvoorbeeld geen schuldhulpverlening aanvragen.